A10.1001R42ZN16

Kiinnityskappale musta maalat.

Klemmebefestigung M1 42 SW

A19.1002

SAFE-horisintaal liugluuk

sisekasutamiseks Vaakaluukku sisäkäyttö