38.EBC10

Miniclima EBC10, päälaite 3m3

38.EBC10S

Miniclima EBC10S, orja 3m3

38.EBC11

Miniclima EBC11, päälaite 5m2

38.EBC11S

Miniclima EBC11, orja 5m3

38.EBC12

Miniclima EBC12, päälaite 10m2

38.EBC12S

Miniclima 10m2, Orja

38.EBCEASY

Miniclima EBCeasy päälaite

38.EBCEASYS

Miniclima EBCeasy Slave

38.EBCF

Miniclima EBC Triple Box Filter EBC 9-11